Cookie- och integritetspolicy

Polax ApS
CVR/Org nr. 44161176
Nansensgade 19
1366 Københamn K
Danmark
+45 51430907 
info@polax.se 
 

1. Introduktion

När du besöker vår webbsida så samlas det in upplysningar om dig som kan användas till att anpassa och förbättra vårt innehåll, och till att öka värdet på de annonser som visas på sidan. Om du inte önskar att det samlas in upplysningar så ska du ta bort dina cookies (se länk till vägledning om hur du gör detta under avsnittet “Cookies” nedanför). Nedanför har vi förklarat i detalj vilken information som samlas in, deras ändamål och vilka tredje parter som har tillgång till dem. 

Genom att använda polax.se accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritets- och Cookiepolicy. Vi värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter på säkrast möjliga sätt. Vi behandlar dessutom enbart uppgifter som är absolut nödvändiga.

Denna Integritets- och Cookiepolicy beskriver de personliga uppgifter vi samlar in,
hur vi använder dessa, vem vi delar dem med och hur vi använder uppgifterna. Vi beskriver även de åtgärder vi tar för att skydda uppgifterna.  

2.  Cookies

Hemsidan använder “cookies” som är en textfil som sparas på din dator, mobil eller liknande med ändamålet att komma ihåg den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och målinrikta annonser. Cookies kan inte innehålla någon skadlig kod som exempelvis virus. 

Det är möjligt att ta bort eller blockera för cookies. Se vägledning för att göra det här: http://www.minacookies.se/allt-om-cookies/cookiehantering/ 

Om du tar bort eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Du kan dessutom riskera att hemsidan inte fungerar optimalt samt att det är innehåll som du inte kan få tillgång till. 

Hemsidan innehåller cookies från tredje parter som i varierande omfång kan omfatta:

  • Facebook - För att visa relevanta annonser till besökaren
  • Google AdWords - Syftar till att leverera relevanta annonser till besökaren
  • Shopify - För intern analys av användarnas beteende på webbplatsen
  • Google Analytics - för att analysera användarnas beteende och optimera webbshoppen

Tredje parter cookies används bland annat till att utforma statistik baserat på dina besök på vår hemsida. Här använder vi cookien till att exempelvis veta vilka sidor som du besöker, och hur lång tid du är på dem. Här använder vi systemet Google Analytics som är ett verktyg av Google. 

Du kan välja bort Google Analytics här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

3. Personupplysningar

Personupplysningar är all slags information som i ett typ av omfång kan tillskrivas till dig. När du använder vår hemsida samlar vi in och behandlar en rad av sådan information. Det sker exempelvis vid normalt användande av innehåll, om du skriver upp dig till nyhetsbrevet, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare, övrigt bruk av våra tjänster eller gör ett köp på hemsidan. 

Vi samlar in och behandlar normalt följande typer av uppgifter: Ett unikt ID och tekniska upplysningar om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk placering, samt vilka sidor du klickar på (intressen). I det omfång som du själv explicit ger samtycke till, och själv skriver in informationen, så behandlas även: Namn, telefonnummer, e-mail, adress och betalningsinformation. Detta är normalt i samband med upprättande av en inloggning eller vid ett köp. Vi insamlar även dina uppgifter när du skriver upp dig till vårt nyhetsbrev, lämnar ett omdöme eller när du kontaktar oss med frågor, reklamationer eller feedback.

När du handlar hos oss behöver vi följande uppgifter för att kunna leverera varan till dig: Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Vi behandlar inte personligt identifierbara uppgifter om dig från tredje part och sparar heller inte information om betalningsmedel, såsom exempelvis kortnummer på betalningskort, bankkontonummer och liknande.

Den dataansvarige

Dataansvariga för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter på www.polax.se är Victor och Oliver.

Behandlingsgrund och syfte

Dina vanliga kontaktuppgifter som namn och adress samlar vi in för att kunna leverera produkten eller tjänsten som du har köpt från oss. Din e-postadress samlar vi in för att kunna skicka dig en orderbekräftelse samt en leveransbekräftelse.

När du betalar för din produkt eller tjänst samlar vi in ditt namn, dina kortuppgifter och IP-adress. De uppgifter som samlas in i samband med betalningstransaktionen används och lagras endast för betalningshantering och uppfyllande av det ingångna avtalet. Vid genomförande av betalningar kommer vissa av dina uppgifter att överföras till Mastercard, Visa, Apple Pay och Google Pay, inklusive information som är nödvändig för att genomföra eller stödja betalningen, såsom det totala köpbeloppet och faktureringsinformation.

Om du under registreringsprocessen eller på vår hemsida har gett oss ditt samtycke, använder vi din e-postadress för att skicka ut ett nyhetsbrev. Du kan när som helst anmäla dig till och avanmäla dig från nyhetsbrevet. Alla nyhetsbrev innehåller även en länk för avanmälan. Om behandlingen av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du när som helst rätt att återkalla samtycket.

Om du inte vill lämna de personuppgifter som krävs för att genomföra ett köp av en produkt, kommer du tyvärr inte att kunna köpa produkter från oss på vår hemsida.

Dina uppgifter (förutom din e-postadress om du har gett samtycke till behandlingen för att ta emot erbjudanden) kommer att raderas 5 år efter att du har mottagit din vara eller tjänst.

4. Säkerhet

Vi har tagit tekniska och organisatoriska åtgärder som arbetar mot möjligheten för att dina upplysningar av misstag eller olagligt tas bort, blir offentliggjorda, försvinner, försämras eller hamnar hos obehöriga personer, missbrukas eller i övrigt behandlas i strid mot lagen. 


5. Ändamål

Upplysningarna används till att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som kommer med störst sannolikhet vara relevanta för dig, att registrera dina köp och betalningar, samt att kunna leverera de tjänster som du har efterfrågat - som exempelvis att skicka ett nyhetsbrev. Utöver detta så använder vi upplysningar till att optimera vår service och vårt innehåll.

6. Period för lagring

Upplysningarna lagras i det tidsrum som är tillåtet enligt lagen och vi tar bort dem när de inte längre är nödvändiga. Perioden beror på upplysningens karaktär och anledningen för lagringen. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när informationen tas bort. 

Vi sparar bland annat personuppgifter som registreras hos hos i sju år, detta av bokförings- och skattemässiga skäl. Därefter raderas uppgifterna.

7. Delning av upplysningar

Data om ditt användande av hemsidan, vilka annonser du mottar och eventuellt klickar på, geografisk placering, kön och ålderssegment osv. delas till tredje parter i det omfång som informationen är känd. Du kan se vilka tredje parter som vi talar om, i avsnittet om “Cookies”. Upplysningarna används till att kunna rikta annonseringen till rätt segment. 

Vi använder dessutom en rad tredje parter till lagring och behandling av data. Dessa behandlar endast upplysningar på våra vägnar och får inte användas av dem för egna ändamål. 

Utlämnande av personupplysningar som namn och e-post osv. kommer endast ske om du ger samtycke till det. Vi använder endast databehandlare i EU eller i länder som kan ge din information ett adekvat skydd.

Andra mottagare av personuppgifter

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part, och vi överför inte dina personuppgifter till tredjeländer.

Om du väljer att recensera vår hemsida, kommer ditt namn och din e-postadress att överföras till recensionssidan Trustpilot.

Vi har vår hemsida hos Shopify och betalningssystem genom Mastercard, Visa, Apple Pay och Google Pay, som fungerar som vår databehandlare. Alla personuppgifter som du lämnar på vår hemsida kommer att lagras i Shopifys datacenter.

Vi använder externa företag som leverantörer för att kunna leverera våra tjänster så bra som möjligt. Dessa externa leverantörer är databehandlare och behandlar i vissa fall personuppgifter i samband med deras leverans av tjänster till oss. Våra databehandlare behandlar endast personuppgifter enligt våra instruktioner och i överensstämmelse med lagstiftningens krav på databehandlare.

8. Insikt och samtycke

Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerat om dig.  Du kan dessutom alltid invända mot att upplysningarna används. Du kan också dra tillbaka ditt samtycke till att dina upplysningar får bli behandlade. Om de upplysningar som behandlas om dig är fel, så har du rätt till att få dem korrigerade eller borttagna. Är detta fallet, så kan du kontakta oss på:  info@polax.se.

Om du väljer att ta tillbaka samtycket påverkar det inte lagligheten i vår behandling av dina personuppgifter baserat på tidigare meddelat samtycke fram till den tidpunkt du tar tillbaka samtycket. Om du motsätter dig insamling och behandling får det verkan först från denna tidpunkt.

Du kan alltid begära att felaktiga uppgifter ska rättas.

 

9. Dina rättigheter

Enligt Dataskyddsförordningen och nationella regler har konsumenter ett antal rättigheter i förhållande till ett företags behandling av personuppgifter. Om du vill använda dina rättigheter ska du kontakta oss.

Rätt att se behandlade data (insynsrätt)
Du har rätt att få insyn i de upplysningar vi behandlar om dig.

Rätt att begära rättelse
Du har rätt att begära korrigering av felaktiga uppgifter om dig.

Rätt till radering/rätten att bli bortglömd
I vissa fall har du rätt att få personuppgifter raderade före tidpunkten för vår generella radering (fem år).

Rätt till begränsning av behandling
Du har i vissa fall rätt att begära begränsad behandling av dina uppgifter. Om denna möjlighet är öppen för dig, får vi framöver endast behandla uppgifterna - förutom för ekonomiska syften - med ditt samtycke eller utifrån ändamålet att rättsliga krav kan läggas fast, göras gällande eller försvaras, eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.

Rätt att invända mot behandling
Du kan i vissa fall ha rätt att invända mot vår i övrigt lagliga behandling av dina personuppgifter. Du kan också göra invändningar mot behandling av dina uppgifter i samband med direkt marknadsföring.

Dataportabilitet
Du har i vissa fall rätt att erhålla dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt gångbart och maskinläsbart format samt att flytta dessa personuppgifter från en dataansvarig till en annan utan problem.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Integritetsskyddsmyndighetens vägledning om de registrerades rättigheter på www.imy.se. 


10. Klagomål

Du har rätt att skicka in ett klagomål till Imy om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du finner kontaktuppgifter på www.imy.se.

 

11. Ändringar

Om vi gör ändringar i vår Integritets- och Cookiepolicy kommer du att informeras om detta i samband med ditt nästa besök på Polax.se

 

Integritets- och cookiepolicyn uppdaterades senast den 25 januari 2024.